Sách hay

SÁCH: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
Tác giả: Paul Leinwand, Cesare Mainardi & Art Kleiner
Giá bìa: 290.000 VNĐ

Trong bối cảnh kinh tế và môi trường kinh doanh hiện đại, hơn bao giờ hết, việc xây dựng và triển khai chiến lược nhất quán, đồng bộ đã trở nên đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn với nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Trên thực tế, dù cho tất cả đều nắm rõ tầm quan trọng của chiến lược đối với sự thành bại của tổ chức, nhưng phần lớn doanh nghiệp chưa xây dựng được một chiến lược phù hợp, hoặc có chiến lược tốt nhưng không thể triển khai nó một cách hiệu quả.

Tình trạng không thể triển khai chiến lược hiệu quả là do chiến lược đề ra không đồng bộ với năng lực thực thi, tạo thành một lỗ hổng lớn trong bộ máy vận hành của doanh nghiệp. Nguyên nhân không đơn thuần chỉ bởi lý do “trên nóng dưới lạnh” - lãnh đạo đề ra chiến lược nhưng nhân viên không hiểu rõ và bám sát - mà còn do rào cản trực tiếp giữa các bộ phận, phòng ban trong công ty, năng lực doanh nghiệp không phục vụ cho đề xuất giá trị đưa ra cho khách hàng.

Để khắc phục tình trạng này cũng như giúp các doanh nghiệp vững vàng trong các bước triển khai chiến lược kinh doanh, biến chiến lược giấy thành lợi nhuận khổng lồ, cuốn sách “ Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh” của tác giả Paul Leinwand, Cesare Mainardi & Art Kleiner. Xuyên suốt nội dung cuốn sách là những kiến thức hữu ích cùng bài học đắt giá của các doanh nghiệp hàng đầu thế giới đã thu hẹp khoảng cách từ chiến lược đến thực thi thành công để từ đó độc giả có thể thấu hiểu và áp dụng ngay vào doanh nghiệp của mình.

“Leinwand và Mainardi đã hoàn thiện một cuốn sổ tay lãnh đạo với tâm huyết của mình, hướng dẫn cách thu hẹp khoảng cách giữa chiến lược và thực thi, qua đó xác định rõ con đường thành công và mang đến nhiều insight vô cùng giá trị cho các CEO muốn xây dựng một doanh nghiệp “siêu cạnh tranh”"

ERIC A. SPIEGEL - Chủ tịch kiêm CEO của Tập đoàn Siemens

“Doanh nghiệp muốn thành công cần giữ vững nhiệt huyết khởi nghiệp, đồng thời thay đổi khi cần thiết để tiên phong dẫn đầu. Người lãnh đạo cần xác định điểm cân bằng giữa việc thích nghi linh hoạt với thay đổi và duy trì bản sắc doanh nghiệp vững mạnh. Cuốn sách Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh đã chỉ ra cách kết hợp hai khái niệm tưởng như hoàn toàn đối lập này"

ZHANG RUIMIN - Chủ tịch và CEO của tập đoàn Haier

Giá trị cuốn sách mang lại: 

  • Giúp doanh nghiệp nhận ra lỗ hổng từ chiến lược đến thực thi trong kinh doanh.
  • Cách thức xây dựng bản sắc riêng cho doanh nghiệp, xây dựng và đổi mới hệ thống năng lực thực thi.
  • Thiết lập ngân sách và phân bổ nguồn tài chính để cân đối thu chi đồng thời dự toán kế hoạch ngân sách những năm tiếp theo.
  • Kiến tạo đòn bẩy nhu cầu và tạo dựng vị thế dẫn đầu thị trường, trở thành trọng tâm của hệ sinh thái kinh doanh.
  • Cách thức đồng bộ hóa giữa chiến lược giấy và thực thi.
Nguồn phát hành: HBR