Doanh nghiệp SME có cơ hội vay vốn với lãi suất 1,2%/năm

Ngày tạo 11/10/2023

 -  115 Lượt xem

(Học viện Doanh nhân VBL) Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố mức lãi suất ưu đãi cho vay ngắn hạn chỉ từ 1,2%/năm, nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam có cơ hội vay vốn.

Theo đó, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐTV về việc công bố mức lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, với lãi suất chỉ từ 1,2-4,4%/năm, thấp hơn rất nhiều so với lãi suất vay vốn thông thường ở các ngân hàng dao động từ 7-10%/năm. Quyết định nhằm thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp SME có cơ hội vay vốn với lãi suất 1,2%/năm

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ có cơ hội được vay vốn với lãi suất thấp từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cụ thể, các doanh nghiệp có thể vay vốn từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa với mức lãi suất ngắn hạn là 1,2%/năm. Nếu vay trung hạn và dài hạn, mức lãi suất sẽ là 4,4%/năm. Mức lãi suất có hiệu lực từ ngày 4/10/2023.

Riêng đối với các dự án, phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được ký hợp đồng cho vay gián tiếp trước khi Quyết định 12 có hiệu lực thì tiếp tục áp dụng mức lãi suất cho vay theo hợp đồng đã ký kết.

Bên cạnh đó, thông qua các dự án như khởi nghiệp sáng tạo, tham gia chuỗi giá trị và tham gia cụm liên kết ngành, các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được quỹ hỗ trợ cho vay với mức vay tối đa là 80% tổng vốn đầu tư của dự án tổng mức cho vay đối với một doanh nghiệp không được vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của quỹ.

Vì thế, doanh nghiệp phải đảm bảo tối thiểu có 20% vốn tự có tham gia dự án. Đồng thời, đáp ứng quy định về đảm bảo tiền vay theo quy định cũng như chủ động trả nợ trước hạn và được miễn phí trả nợ trước hạn. Thời gian vay của doanh nghiệp sẽ không quá 7 năm và thời gian ân hạn tối đa là 2 năm.

Theo đại diện Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cho biết, mức lãi suất ưu đãi trên nhằm thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Hiện tại, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã ký hợp đồng khung hoạt động cho vay gián tiếp với các ngân hàng BIDV, MBBank, SHB, Sacombank, Bắc Á Bank, HDBank và tiếp tục mở rộng thêm với một số ngân hàng thương mại khác.

Để tiếp cận nguồn vốn có lãi suất ưu đãi rất hấp dẫn này, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa kêu gọi các doanh nghiệp có nhu cầu nên nộp hồ sơ đến ngân hàng mà quỹ ký kết, ngân hàng sẽ thực hiện các thủ tục thẩm định hồ sơ vay vốn, giải ngân cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Sau đó, ngân hàng sẽ gửi hồ sơ đề nghị nhận vốn cho vay gián tiếp từ quỹ để bù đắp phần vốn ngân hàng đã cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay, phần vốn còn lại ngân hàng chưa giải ngân cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thì áp dụng theo phương thức nhận vốn trực tiếp. Tuy nhiên, ngày ngân hàng nộp bộ hồ sơ đề nghị nhận vốn từ quỹ không vượt quá 3 tháng tính từ ngày ngân hàng giải ngân lần đầu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Nguồn phát hành: DNSG Online
Thanh An