Thông tin giảng viên

Giới thiệu

GIẢNG VIÊN TRẦN TÔ TỬ
Chuyên gia Kinh tế

  • Trưởng Ban Kiểm Soát - CT CP Thép POMINA.
  • Nguyên Phó TGĐ - CT CP Thép POMINA.
  • Nguyên Phó TGĐ - CT CP Bánh kẹo Kinh Đô.
  • Nguyên Phó Trưởng Khoa QTDN – Trường Cao Đẳng Công Nghệ & QTDN
  • Nguyên GĐ CT CP TV Đầu tư ICC.
  • Thành viên Tổ Tư Vấn của Thủ Tướng Võ Văn Kiệt.
  • Chuyên viên nghiên cứu chính sách, giải pháp KT - TC vĩ mô và vi mô - Viện Kinh Tế TP.HCM.
  • Chuyên viên NC CS - Bộ Tài Chính.
  • Nguyên Trưởng Phòng Đầu tư & Tiếp thị - Công ty Vàng Bạc Đá Quý SJC
  • Chuyên viên Quản trị nhân sự tại Công ty Đồ Hộp Miền Nam

Khóa học

Chưa có bài viết nào được đăng
Đăng ký tư vấn