Thông tin giảng viên

Giới thiệu

THẠC SĨ HOÀNG TÚ NGỌC
Chuyên gia Nhân sự
  • Cựu Giám đốc Hành chính Nhân sự Công ty Cổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành. Hơn 15 năm kinh nghiệm Quản lý Nhân sự ở các công ty trong các lĩnh vực về thương mại, sản xuất, bất động sản, thiết kế & thi công nội thất: Công ty cổ phần Tara, TTT Corporation, Giấy Sài Gòn, DRH Holding, Asia Shine Trading, TTF Corporation

Khóa học

Chưa có bài viết nào được đăng
Đăng ký tư vấn