Thông tin giảng viên

Giới thiệu

THẠC SĨ TRẦN THỊ THU TRANG
Chuyên gia PR, Brand
  • Thạc sỹ Marketing, Sales and services tại ĐH Sorbonne Paris, Cử Nhân Kinh Tế tại ĐH Kinh tế TP.HCM và Cử Nhân Sư Phạm tại ĐH Sư Phạm Tp.HCM
  • Có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành dược phẩm, từng giữ các chức vụ GĐ Nghiên Cứu Thị Trường, GĐ Phát Triển Sản Phẩm Mới, GĐ ngành hàng thuốc kê toa và thuốc không kê toa tại Sanofi - tập đoàn dược phẩm của Pháp, GĐ Marketing kênh nhà thuốc và GĐ toàn quốc kênh bán lẻ tại Merck - Tập đoàn dược phẩm của Đức.
  • Hơn 7 năm tham gia giảng dạy các chuyên đề marketing tại các trường doanh nhân và các khóa đào tạo in-house cho các công ty.
  • Hiện là Giám Đốc toàn quốc kênh bán lẻ tại Merck Healthcare VN

Khóa học

Chưa có bài viết nào được đăng
Đăng ký tư vấn