Thông tin giảng viên

Giới thiệu

Thạc sĩ NGUYỄN ANH VŨ
Chuyên gia Nhân sự cao cấp

  • Phó tổng giám đốc VNG, Chủ Tịch của Hiệp hội nhân sự HCM Group.
  • Hơn 20 năm kinh nghiệm ở các vị trí Trưởng Phòng đối tác nhân sự, Giám đốc Nhân sự, Phó Tổng Giám đốc - Nhân sự vùng tại các công ty, tập đoàn lớn: Unilever, Kinh Do, ABBANK, HDbank, Vietjet, Tân Hiệp Phát, Viet Thai (Highland, Pho 24, ALDO), VNG, Sendo, FE Credit.

Khóa học

Chưa có bài viết nào được đăng
Đăng ký tư vấn