Thông tin giảng viên

Giới thiệu

PGS-TS NGUYỄN HỒNG THẮNG
Chuyên gia Tài Chính cao cấp.

  • Tư vấn cao cấp cho Doanh nghiệp lĩnh vực tài chính: Thẩm định dự án, Phân tích BCTC, Lập ngân sách và dự toán, Quản lý chi phí, Thuế.
  • Trưởng Bộ môn Tài chính công - Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Hiện ông đang là cố vấn về Tài chính cho nhiều Doanh nghiệp, Tập đoàn trong nước.

 

Khóa học

Chưa có bài viết nào được đăng
Đăng ký tư vấn